9th maj 2019

Vår nya broschyr har vårt senaste textilgolvssortiment; Urban Myth, Lafite Connect Space i plankformat, Latour2 och vår nya öglade Carezone med mer textur.

29th apr 2019

Nu kommer tillökning i Gradus senaste familj av entrémattor Mat-in-a-Box®

15th apr 2019

Att ta tid och energi för att åtgärda ett problem som går att undvika är inte en effektiv användning av tid och resurser. Ett exempel på sådant är skador på väggar, bl a av hjulburen trafik. Även om det kan ta mer tid och energi på kort sikt, ger rätt skyddade fastigheter utdelning på lång sikt.

15th mar 2019
Colour & contrast

Krav på förbättrad tillgänglighet till byggnader för alla besökare kom med Diskrimineringslagens bestämmelse om bristande tillgänglighet från 2010.  Här stadgas att ”en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Sidor